Thủ thuật mở port modem để truy cập trang web

Sau khi các bạn làm cả 2 bước trên thì đây là bước cuối cùng và cũng là bước đơn giản nhất để bạn có thể truy cập trang web của bạn. Cách làm như sau: Mục lục1 I. Thiết lập IP tĩnh cho máy tính1.1 1. Cách xác định IP tĩnh1.2 2. Thiết lập … Đọc tiếp Thủ thuật mở port modem để truy cập trang web