Trang chủ / Lưu trữ thẻ: websever

Lưu trữ thẻ: websever

Thủ thuật biến máy tính cá nhân thành web server với xampp

Chắc hẵn là các bạn lập trình php thì không lạ gì với xampp Xampp là công cụ đã được tích hợp các thành phần căn bản của webserver như Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin và kể cả các thành phần khác như Webmail, FTP, SSL, Perl. Đơn giản và dễ …

Xem thêm »