Trang chủ / Lưu trữ thẻ: EF

Lưu trữ thẻ: EF

Thêm một Model trong ứng dụng ASP.NET Core qua mô hình MVC

Thêm một Model trong ứng dụng ASP.NET Core qua mô hình MVC - Ảnh 9

Thêm một Model trong ứng dụng ASP.NET Core MVC. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một số lớp (class) để tiến hành quản lý các bộ phim trong cơ sở dữ liệu. Những lớp này sẽ trở thành hay được gọi là “Model” trong ứng dụng MVC. …

Xem thêm »