Bài viết gần đây

Thêm Search trong ứng dụng ASP.NET Core MVC đầu tiên

ung dung asp.net core dau tien

Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn bạn thêm chức năng tìm kiếm trong phương thức Index để bạn có thể tìm các bộ phim theo thể loại hoặc theo tên. Bây giờ cập nhật phương thức Index để thêm chức năng tìm kiếm như sau: [crayon-5d37061601427448023654/] Dòng đầu tiên của …

Xem thêm »