Trang chủ / 2016 / Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2016

Thêm một Field mới trong ứng dụng ASP.NET Core đầu tiên

ung dung asp.net core dau tien

Thêm một Field mới trong ứng dụng ASP.NET Core đầu tiên. Trong phần này bạn sẽ sử dụng Entity Framework Code First Migrations để thêm mới một field trong model và thay đổi nó trong cơ sở dữ liệu. Khi bạn sử dụng EF Code First để tự động tạo ra …

Xem thêm »

Thêm Search trong ứng dụng ASP.NET Core MVC đầu tiên

ung dung asp.net core dau tien

Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn bạn thêm chức năng tìm kiếm trong phương thức Index để bạn có thể tìm các bộ phim theo thể loại hoặc theo tên. Bây giờ cập nhật phương thức Index để thêm chức năng tìm kiếm như sau: [crayon-5d3718a6d1534599944605/] Dòng đầu tiên của …

Xem thêm »

Phương thức Controller và View trong ASP.NET Core MVC đầu tiên part 2

ung dung asp.net core dau tien

Phương thức Controller và View trong ASP.NET Core MVC đầu tiên phần 2. Bây giờ tiến hành duyệt đến Movies controller trong trình duyệt và sau đó di chuyển con chuột đến một dòng edit nào đó để xem URL của chúng Các liên kết Edit, Details, và Delete được …

Xem thêm »

Phương thức Controller và View trong ASP.NET Core MVC đầu tiên part 1

Mô hình MVC là gì ? Mô hình MVC trong ASP.NET Core

Phương thức Controller và View trong ứng dụng ASP.NET Core MVC đầu tiên phần 1. Chúng ta đã có một khởi đầu tốt cho ứng dụng này, nhưng cách trình bài để hiển thị lên giao diện khi truy cập trang web chưa thật sự tốt. Chẳng hạn như ngày xuất …

Xem thêm »

Thêm một Model trong ứng dụng ASP.NET Core qua mô hình MVC

Thêm một Model trong ứng dụng ASP.NET Core qua mô hình MVC - Ảnh 9

Thêm một Model trong ứng dụng ASP.NET Core MVC. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một số lớp (class) để tiến hành quản lý các bộ phim trong cơ sở dữ liệu. Những lớp này sẽ trở thành hay được gọi là “Model” trong ứng dụng MVC. …

Xem thêm »

Thêm một View trong ứng dụng ASP.NET Core qua mô hình MVC

Thêm một View trong ứng dụng ASP.NET Core MVC

Thêm một View trong ứng dụng ASP.NET Core MVC. Ở bài trước Controller đã kiêm luôn VC nghĩa là vừa làm nhiệm vụ của Controller và View, vì lúc đó chưa giới thiệu cho các bạn về View, nên giờ chúng ta sẽ tiến hành tách VC ra, nghĩa là …

Xem thêm »